OFERTA


 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (nie prowadzimy pełnej księgowości)

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu

 • Prowadzenie ewidencji podatku VAT

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (Pit, VAT)

 • Prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej

 • Sporządzanie :

  •     - umów o pracę

  •     - umów zlecenia, o dzieło

  •     - list płac

  •     - świadectw pracy

  •     - kart wynagrodzeń

  •     - Pit-11

 • Sporządzanie deklaracji i dokumentów do ZUS(wysyłka drogą elektroniczną)

 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych